Kompletní dílo Leoše Janáčka pro housle a klavír - nahrávka CD a koncerty
2020
Milan Paĺa
x
FO
52/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
116 000 Kč
projekt
171 000 Kč
116 000 Kč
20
20
3
23