Moravští skladatelé a jejich tvorba pro sólové housle a violu II - nahrávka CD a koncerty
2020
Milan Paĺa
x
FO
51/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
120 000 Kč
projekt
385 000 Kč
250 000 Kč
20
17
3
20