Přehled dotací statutárního města Brna
Kantiléna - sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
2020
Kantiléna z.s.
228 88 250
spolek
41/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
900 000 Kč
činnost
2 696 000 Kč
1 341 000 Kč
20
22,67
3
25,67