Obnova a rozšíření vybavení souboru
2019
Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek
75057387
spolek
36/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
47 000 Kč
32 000 Kč
15
15,33
1
16,33