Bacha na Mozarta! 2020
2020
Czech Ensemble Baroque, z.s.
22674209
spolek
21/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
700 000 Kč
projekt
3 017 000 Kč
800 000 Kč
20
23,34
3
26,34