Cotatcha Orchestra - vydání debutového CD
2020
Cotatcha Orchestra, z.s.
03575403
spolek
20/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
80 000 Kč
projekt
436 000 Kč
94 000 Kč
20
17,34
3
20,34