Cotatcha Orchestra - série koncertů
2020
Cotatcha Orchestra, z.s.
03575403
spolek
19/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
148 000 Kč
projekt
402 000 Kč
148 000 Kč
20
21,34
3
24,34