Tři slavnostní koncerty k 30. výročí trvání Českého filharmonického sboru Brno
2020
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.
25318926
o.p.s.
17/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
250 000 Kč
projekt
1 435 000 Kč
750 000 Kč
20
21,67
3
24,67