Český akademický sbor - celoroční činnost 2020
2020
Český akademický sbor z.s.
27019446
spolek
16/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
149 000 Kč
činnost
216 000 Kč
149 000 Kč
20
21,67
3
24,67