Kytara v Löw-Beerově vile
2020
Česká kytarová společnost z.s.
27043321
spolek
15/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
138 000 Kč
projekt
276 000 Kč
138 000 Kč
20
22
2
24