Umělecká činnost Brněnského akademického sboru
2020
BAS - Brněnský akademický sbor, z.s.
26680700
spolek
7/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
160 000 Kč
činnost
270 000 Kč
160 000 Kč
20
20,34
3
23,34