Koncertní činnost BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA v roce 2020
2020
àTRIUM, z. s.
22767410
spolek
6/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
300 000 Kč
činnost
1 650 000 Kč
300 000 Kč
20
23
3
26