Oblastní kolo postupové přehlídky dětských folklor
2019
Sdružení přátel folkloru v Brně z.s.
00487856
spolek
33/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
15 000 Kč
projekt
61 000 Kč
33 000 Kč
15
18
0
18