mac365.cz
2020
Centrum pro kulturu a společnost, z.s.
22670629
spolek
3/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
300 000 Kč
projekt
896 000 Kč
596 000 Kč
20
21,34
2
23,34