Za našó Rájó ‐ hudební a taneční přehlídka dětských národopisných souborů a skupin
2019
Národopisný soubor Líšňáci, z.s.
70924431
spolek
29/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
80 000 Kč
40 000 Kč
15
18,33
1
19,33