Jako růže... aneb Móda zrcadlem doby
2019
Moravské zemské muzeum
00094862
státní p.o.
28/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
352 000 Kč
243 000 Kč
15
17
1
18