Reprezentace města na zahraničním festivalu
2019
MÁJEK soubor lidových písní a tanců, z.s.
44991371
spolek
26/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
128 000 Kč
88 000 Kč
15
19,33
1
20,33