Živá encyklopedie folkloru
2019
MÁJEK soubor lidových písní a tanců, z.s.
44991371
spolek
24/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
30 000 Kč
projekt
135 000 Kč
93 000 Kč
15
18
0
18