Dílny - pečení chleba
2019
Lesní mateřská škola Mariánka
06107591
školská právnická osoba
23/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
26 000 Kč
17 000 Kč
15
15,33
0
15,33