Dílny s potulnou kovářkou Kamenkou
2019
Kavyl z.s.
22909320
spolek
20/F
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
0 Kč
projekt
39 000 Kč
26 000 Kč
15
14
0
14