Seminář k lidovým tancům z Valašska a Moravských Kopanic
2019
Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
15530809
spolek
18/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
69 000 Kč
45 000 Kč
15
15
1
16