Pořízení krojových součástek a údržba hudebních nástrojů
2019
Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
15530809
spolek
17/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
75 000 Kč
50 000 Kč
15
15,33
1
16,33