Lidový oděv - kroj a krojové součástky
2019
Folklorní spolek Púčik
62158139
spolek
16/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
157 000 Kč
107 000 Kč
15
15,33
1
16,33