Mezinárodní folklorní festival v zahraničí
2019
Folklorní spolek Púčik
62158139
spolek
15/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
111 000 Kč
77 000 Kč
15
19,33
1
20,33