Folklorní festival v zahraničí
2019
Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s.
68687176
spolek
13/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
350 000 Kč
180 000 Kč
15
17,67
1
18,67