Folklorní majáles
2019
Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s.
68687176
spolek
11/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
107 000 Kč
59 000 Kč
15
16,67
1
17,67