REPREZENTACE MĚSTA BRNA V ZAHRANIČÍ
2019
Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s.
64326616
spolek
9/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
779 000 Kč
374 000 Kč
15
18,33
0
18,33