OBNOVA VYBAVENÍ SOUBOROVÉ CIMBÁLOVÉ MUZIKY
2019
Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s.
64326616
spolek
8/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
150 000 Kč
75 000 Kč
15
15
1
16