Přehled dotací statutárního města Brna
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVALY V ZAHRANIČÍ
2019
Brněnský Valášek, z.s.
44991274
spolek
7/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
467 000 Kč
270 000 Kč
15
19
1
20