Představení souboru Brněnský Valášek s tematikou jarního zvykosloví
2019
Brněnský Valášek, z.s.
44991274
spolek
6/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
100 000 Kč
68 000 Kč
15
15
1
16