Děti a píseň 2019
2019
Brněnský orchestr lidových nástrojů, z. s.
01260928
spolek
4/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
211 000 Kč
75 000 Kč
15
19,33
1
20,33