Výstavní program galerií FaVU 2019
2019
Vysoké učení technické v Brně
00216305
v.š.
42/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
30 000 Kč
projekt
140 000 Kč
98 000 Kč
15
14,5
1
15,5