Industra Art 2019
2019
Vaizard, z.ú.
29228107
ústav
41/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
335 000 Kč
projekt
837 000 Kč
512 000 Kč
15
17,67
0
17,67