Neutilitární škola (publikace)
2019
Spolek přátel Domu umění Města Brna, z.s.
65353455
spolek
39/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
60 000 Kč
projekt
237 000 Kč
100 000 Kč
15
15,33
1
16,33