V rytmu Latinské Ameriky
2020
Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.
25348221
o.p.s.
57/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
191 000 Kč
133 000 Kč
20
12,67
3
15,67