Den otevřených dveří, Den dětí a Mezinárodní den neslyšících
2020
Unie neslyšících Brno, z.s.
65761201
spolek
55/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
108 000 Kč
58 000 Kč
20
18,34
3
21,34