Kultura nevidomých
2020
Technické muzeum v Brně
00101435
p.o.
51/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
150 000 Kč
105 000 Kč
20
18,67
3
21,67