Neznámé Brno židovské
2020
Spolek OROT Brno
03298175
spolek
46/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
21 000 Kč
projekt
30 000 Kč
21 000 Kč
20
18,67
3
21,67