DEN BRNA - 375. výročí obrany města Brna před Švédy
2020
SPOLEČNOST 1645 z.s.
62158988
spolek
44/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
100 000 Kč
projekt
700 000 Kč
231 000 Kč
20
16,67
3
19,67