Přehled dotací statutárního města Brna
Časopis FOTO v roce 2019
2019
Spolek přátel časopisu FOTO z.s.
07456107
spolek
37/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
35 000 Kč
projekt
1 000 Kč
150 000 Kč
15
15,33
0
15,33