cena Ď v Jihomoravském kraji 2020 - poděkování mecenášům, dobrodincům a morálním bzorům
2020
Richard Langer
63520109
OSVČ
40/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
24 000 Kč
16 000 Kč
20
15,34
2
17,34