Přehled dotací statutárního města Brna
První ročník festivalu Noc práva
2020
Nugis Finem, z.s.
037 70 796
spolek
37/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
127 000 Kč
72 000 Kč
20
14,34
3
17,34