Přehled dotací statutárního města Brna
Světový den filozofie
2020
Nová Akropolis z. s.
659 94 523
spolek
36/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
50 000 Kč
25 000 Kč
20
14,34
3
17,34