Mladí ladí dětem
2020
Nerudný fest.cz
26578824
spolek
35/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
60 000 Kč
projekt
243 000 Kč
103 000 Kč
20
18,34
3
21,34