Přehled dotací statutárního města Brna
POPULARIZAČNÍ FESTIVAL MÉDIA DIGITÁLNÍCH HER GAMER PIE 4. ROČNÍK
2020
MU Game Studies, o.s.
227 13 085
spolek
33/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
219 900 Kč
70 300 Kč
20
13,67
1
14,67