Přehled dotací statutárního města Brna
Mezi indiány
2020
Moravské zemské muzeum
000 94 862
p.o.
31/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
150 000 Kč
75 000 Kč
20
0
0
0