Přehled dotací statutárního města Brna
Ročenka Genealogické a heraldické informace roč. 39/2019
2020
Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.
643 27 329
spolek
30/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
25 000 Kč
projekt
50 000 Kč
25 000 Kč
20
20,34
3
23,34