Výtvarné a vzdělávací aktivity KREAT
2020
Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
29193478
o.p.s.
26/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
160 000 Kč
112 000 Kč
20
18
2
20