Superstudio 2020
2020
krásní architekti z.s.
22753061
spolek
25/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
510 000 Kč
30 000 Kč
20
21
3
24