Přehled dotací statutárního města Brna
Řecká sobota 2020
2020
Hrad bez výhrad, z.s.
228 65 250
spolek
20/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
59 000 Kč
projekt
129 000 Kč
59 000 Kč
20
20
3
23